Sport.

Er wordt veel gesport in onze Gemeente. Toch zien wij dat er bij veel clubs zorgen zijn. Besturen zijn overbelast en zoeken daarom de samenwerking op, zoekende naar hulp. Het Episch Centrum wil de mogelijkheid bieden, door het bundelen van krachten, de knelpunten binnen de besturen te verlichten. Denk aan administratie, regelgeving, fondsenwerving, vrijwilligers, etc. Zou het niet waardevol zijn als een bestuur zich vooral kan focussen op de voorkant van haar vereniging? Wij zijn hierover volop in gesprek.