Een half jaar geleden zijn wij gestart met het project Epische Podia, een initiatief om culturele instellingen te helpen hun doelen te bereiken door het bundelen van krachten. Er lopen de nodige gesprekken om te kijken of dit in een behoefte voorziet en vooral om uit te leggen dat het een gezamenlijk project is. Door samen te werken voorkomen we de kans op het plannen van evenementen op een zelfde tijdstip voor dezelfde doelgroep. Maar veel belangrijker is dat we de uitstraling naar buiten en het verwerven van fondsen om alles uitvoerbaar te maken aanzienlijk versterken. We hopen dat ook dit initiatief een bijdrage levert aan het verfraaien van onze culturele samenleving.
Lees verder op onze Epische Podia link.