Episch-Centrum-Over-ons

Episch Centrum voor iedereen in de gemeente Epe, en daarbuiten.

In het Episch Centrum vergaderen en verzamelen zich mensen die iets voor de samenleving over hebben:

– Stichtingen
– Verenigingen
– Zorginstellingen
– Mantelzorgorganisaties
– Actiegroepen
– Politieke partijen
– Kennisdragers
– Enz.

Wat heeft het inmiddels bereikt?
Veel organisaties maken gebruik van de ruimte die wij gratis aanbieden om bij te dragen aan het bereiken van hun doelen. Wij zijn hierbij dus gastheer/gastvrouw, niets meer en niets minder.
Doordat zovelen gebruik maken van de ruimtes, ontstaat ook kruisbestuiving. Het uitbreiden van netwerken is het directe gevolg. Daar komt komend jaar ook nog een ontmoetingsplek in de Middenstip bij, waar je kunt afspreken, met een kopje koffie of thee. Hoe makkelijk kan het zijn?

Welke activiteiten zijn de kern?
Het Episch Centrum ontwikkelt wegen voor iedereen die wil helpen om de samenleving mooier te maken. Dat kan zijn door het helpen deuren te openen, onze netwerken ter beschikking te stellen, fondsen te helpen werven, evenementen te organiseren of zelfs mooie plekken binnen de gemeente te adopteren (zoals bijvoorbeeld de Hertenkamp en de Nieuwe Vijver).

Wat is de relatie tot HBMD?
HBMD bv (Het Begint Met Delen) is een bedrijf met maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Eén van de kerntaken van HBMD is: een professionele organisatie bieden waarmee de stichting Episch Centrum zorgeloos zijn functie als maatschappelijke organisatie kan vervullen.
Het grote voordeel van deze samenwerking is dat het Episch Centrum zich geen zorgen hoeft te maken over de gebruikelijke zaken als bestuur, fondsenwerving, vrijwilligerswerving, enz. Dat werk doet HMBD met zijn vaste krachten.

De vraag is dan: waar leeft HBMD van? HMBD heeft kosten en verdient geld als onderneming. Een groot deel van de verdiensten komt het Episch Centrum ten goede. Een ijzersterk concept om het Episch Centrum maximaal slagvaardig en fris te houden.

Vertel eens wat over De Middenstip
De Middenstip biedt naast een gastvrije plek voor een kop koffie, lunch of een avondje thema-eten, alle ruimte voor jeugdfeesten, jamsessies, culturele activiteiten en muziekevenementen. Wij hopen – na een ingrijpende innovatie van het gebouw – aan alle veiligheidsaspecten te voldoen. In het nieuwe jaar moeten de deuren open.
In de rol als gastheer/gastvrouw gaan wij ook bijzondere mensen inzetten. Mensen die het heerlijk vinden om je in de watten te leggen en daarvoor een brede glimlach terugkrijgen.

Wie is wie?
Michiel de Jong liep al jaren rond met de gedachte een organisatie te creeëren, met als doelstelling om de vrijwilliger bij te staan in het bereiken van zijn of haar idealen. Vanuit zijn ervaring als ondernemer is hem één ding duidelijk: zonder organisatie, locatie en geldelijke middelen kom je, als vrijwilligersorganisatie, zelden waar je heen wilt.

Het ontstaan van de combinatie:

  • Stichting Episch Centrum
  • Het bedrijf Het Begint Met Delen (HBMD bv)

is hier uit voortgekomen. Het bedrijf zorgt voor de inkomsten en de professionele organisatie en de stichting kan zorgeloos haar maatschappelijke doelen nastreven. En dan vooral, door een partner te zijn voor, in principe, elke maatschappelijke organisatie.

Joanne Notohadinegoro kwam in Januari 2020 bij het Episch Centrum. Zij nam een grote ervaring mee op het gebied van organisatie, telemarketing en gastvrijheid.  Zij is inmiddels de spin in het web binnen het Episch Centrum en zorgt er voor dat de ideeën die vanuit de samenleving  worden gelanceerd alle kans van slagen krijgen.

Sinds Augustus 2020 is Adrie Proper tot het team toegetreden. Adrie is een bekende persoonlijkheid in Epe. Als manager van een advieskantoor en commercieel manager van een grote sportclub heeft zij veel ervaring opgedaan in zowel het bedrijfsleven en het sociaal domein. Juist deze combinatie maakt haar een aanwinst in onze organisatie. Wij moeten doorontwikkelen, daar is veel professionele ervaring voor nodig.

Wat doen wij als vrijwilligersorganisatie zonder vrijwilligers?
Binnen het bedrijf is veel te doen op vele gebieden als onderhoud, dienstverlening, klussen, enz. Wij kunnen rekenen op de hulp van een groep van betrokken enthousiastelingen, zonder wie het echt niet zou lukken. De club groeit, maar er is altijd plaats voor meer…

Bedankt Raymon Sellis, Gerard Pelgrom, Hens Hinlopen en Willem Dicou en de vele anderen natuurlijk!

Ofschoon zij beiden niet meer in de organisatie zitten, maar wel sterk hebben bijgedragen aan wat wij nu zijn, verdienen de volgende oud-leden van ons team een plaats in de eregalerij:

David van Walderveen was en is onze inspirerende vriend voor het leven binnen het Episch Centrum. Netwerker, inspirator, criticus en organisator. De meeste jaren die hij met ons werkte was hij nog geen 20 jaar oud. Zijn tomeloze energie is besmettelijk en heeft tot veel geleid. Als hij zijn studie heeft afgerond komt hij vast weer snuffelen. Als jouw DNA in een club zit, laat het je vast nooit meer los. We gaan je zien, David!

Elles van Emmerik behoort eveneens tot de crew van het eerste uur. Een knappe boodschapper van wat wij probeerden op te zetten, vanuit het niets. Daar heb je lef voor nodig, evenals haar charmante wijze waarop zij mensen kan motiveren om bezittingen met ons te delen, zodat wij het Episch Centrum konden inrichten. Een groot deel van de inboedel heeft Elles op haar geweten. Inmiddels verricht zij haar opdracht als betrokken moeder van twee prachtige zonen en inspireert zij ongetwijfeld haar echtgenoot Frank met haar geestdrift.