Omgevingsvisie

Er wordt landelijk gewerkt aan het plan Omgevingsvisie. Iedere gemeente heeft de taak om in kaart te brengen hoe de toekomst er uit zou moeten zien ten aanzien van leefbaarheid, natuur, veiligheid, behoud van erfgoed enz. In het Episch Centrum is het initiatief genomen om dit thema verder uit te diepen en in gesprek te gaan met de gemeente over dit cruciale onderwerp dat alle inwoners van de gemeente Epe aangaat.

Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met dit project en wij nodigen daarom een deze organisaties uit kennis en krachten te bundelen om samen met de gemeente deze prachtige klus te klaren. Als jullie je alvast kenbaar wilt maken, stuur dan een mail naar joanne@epischcentrum.nl, wij gaan dan de volgende stap van overleg en inventarisatie voorbereiden.
Het zou mooi zijn als al onze handtekeningen staan onder het plan waar de volgende generaties trots van kunnen genieten!