Nieuws

Episch nieuws

Lees hier het laatste nieuws en de ontwikkelingen van het Episch Centrum.

Er wordt gewerkt aan een team dat de gemeente wil bijstaan in het neerzetten van de omgevingsvisie.

Zoals je waarschijnlijk weet wordt er in Nederland gewerkt aan een nieuwe “Omgevingswet”, die alle huidige (26) wetten over de fysieke leefomgeving zal bundelen. In dat kader worden door diverse overheden omgevingsvisies opgesteld. Ook in de gemeente Epe.

De Eper omgevingsvisie zal vastleggen hoe we onze omgeving in de toekomst willen inrichten, waarbij het gaat om zaken zoals ruimtegebruik, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. En de samenhang daartussen.

Episch Centrum vindt het van groot belang dat de kennis en inzichten van ons Epenaren optimaal wordt ingezet bij het tot stand brengen van de Eper omgevingsvisie.

Het is al bijna geen nieuws meer maar het moet toch vermeld:

Sinds enkele maanden is Adrie Proper tot het team toegetreden. Adrie is een bekende persoonlijkheid in Epe. Als manager van een advieskantoor en commercieel manager van een grote sportclub heeft zij veel ervaring opgedaan in zowel het bedrijfsleven en het sociaal domein. Juist deze combinatie maakt haar een aanwinst in onze organisatie. Wij moeten doorontwikkelen, daar is veel professionele ervaring voor nodig.

  • Alles
  • Nieuws

Nieuwe website

Daar is hij dan. Onze nieuwe website, ontstaan in nauwe samenwerking met Hutspot Media, uit onze eigen gemeente Epe.

Cultuur en muziek

We hadden ons veel voorgesteld van deze zomer met de Epische avonden, Jazz Comes To Town, de culturele agenda van het Cultureel Platform Epe, enzovoort! Maar niet getreurd, de wereld stond even stil, maar ons denkwerk niet.

Burgerparticipatie en omgevingsvisie

Er is veel animo om mee te denken en te handelen om Epe’s toekomst vorm te geven. Dat hebben wij wel gemerkt in ons project om de Hertenkamp en de Nieuwe Vijver aan de Dellenweg te behoeden voor commerciële uitbaters.

Omgevingsvisie

Er wordt landelijk gewerkt aan het plan Omgevingsvisie. Iedere gemeente heeft de taak om in kaart te brengen hoe de toekomst er uit zou moeten zien ten aanzien van leefbaarheid, natuur, veiligheid, behoud van erfgoed enz.