Nieuwe website

Daar is hij dan. Onze nieuwe website, ontstaan in nauwe samenwerking met Hutspot Media, uit onze eigen gemeente Epe.
Zowel de website als onze social media kanalen, Instagram, Facebook en LinkedIn zullen regelmatig berichten over onze activiteiten.
Er gebeurt veel momenteel, mooie dingen die het Episch Centrum, midden in de samenleving, een rol laten spelen.

Ons doel – niet meer dan dat – is bijdragen aan de leefomgeving, cultuur, muziek en alles wat belangrijk is voor de inwoners van onze heerlijke gemeente. Onze insteek is om samen te werken met iedere organisatie die mooie maatschappelijke doelen nastreeft. Je behoudt jouw eigen identiteit en wij bieden diensten ter ondersteuning. Voor ego’s is geen plaats, wij zijn er – net als al die vrijwilligers – om de gemeente Epe een veilige omgeving en een levendige plek voor jong en oud te laten zijn.

Jong is wel een kernwoord!

Epe wordt steeds ouder en de wens van jongeren en jonge gezinnen om hier te blijven wonen is er. Wij zijn op vele vlakken bezig om te helpen dit mogelijk te maken.
Wij zoeken naar woonhuizen en bouwkavels, wij praten hierover met gemeente en instellingen, wij investeren in flexibele werkplekken voor jonge ondernemers, en denken na over tiny-houses en goedkope huurstudio’s.
Wij hebben natuurlijk veel voeding nodig van jullie, want het gaat om jullie. Waar liggen de behoeften, op welke termijn?

Is het een idee om een jongerenforum op te richten, zodat we samen kunnen werken naar de volgende stap? Ga met elkaar in gesprek en stuur een bericht naar joanne@epischcentrum.nl, dan zetten wij een eerste overleg in gang. Met z’n allen bereik je meer dan alleen, dan blijft het niet bij hopen..