Over het Episch centrum.

Over het Episch Centrum valt een hoop te zeggen. Het is het portaal voor de inwoners van de gemeente Epe om krachten en kennis te bundelen, om doelen te bereiken die horen bij de vele maatschappelijke initiatieven die er reeds zijn of er gaan komen. Het concept is gebaseerd op het faciliteren aan stichtingen, verenigingen enz, van:

  • Een centrale locatie, in het hart van Epe

  • Overlegruimtes

  • Werkruimtes

  • Subsidiemiddelen

  • Kennis

  • Een team communicatie, promotie en marktonderzoek

Na vele voorbereidende gesprekken, over een periode van meerdere jaren, heeft zich inmiddels een groep van kennisdragers gevormd, wier kennis ten dienste staat van de diverse maatschappelijke organisaties.

Vele stichtingen en verenigingen maken reeds gebruik van het Episch Centrum, als vergaderplek en kennisleverancier. Je leest het goed: kennis is er nooit genoeg. Ook jouw kennis kan van waarde zijn. Laat ons weten wat je kunt bijdragen.

Er is intussen een basis gelegd voor regelmatig overleg met bestuur en ambtenaren binnen het gemeentehuis met als doel gezamenlijk te werken aan een breed gedragen oplossing van vraagstukken. Ook problemen op het gebied van onbegrip en communicatie komen ter sprake. Altijd zal het team vanuit het Episch Centrum aansturen op een beslissing of duidelijkheid. Dat is tenslotte waar eenieder behoefte aan heeft en mee verder kan.

Episch Centrum participeert inmiddels in projecten voor jongeren, muziek, zorg, leefomgeving, multimedia en meer. Ook starten wij zelf projecten op, zoeken samenwerking met bestaande organisaties, teneinde tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Twee kunnen tenslotte meer dan één. Een dynamische club dus, die met jouw deelname nog dynamischer wordt en dat op zoveel mogelijk maatschappelijke terreinen.

het ontstaan van het Episch centrum.

Het begint met delen. Dat is het credo van Michiel de Jong. De Epenaar, in hart en nieren, met een Vaassense onderneming, bouwde jarenlang aan een bedrijf en maakte dat, samen met zijn collega’s, tot een internationaal succes.

De ondernemer heeft onlangs besloten om daar een stap terug te doen, gedreven door één belangrijke wens; zijn opgedane kennis plus een deel van de inkomsten van zijn bedrijf QolorTech bv in Vaassen, beschikbaar maken voor het helpen realiseren van maatschappelijke initiatieven. Hiervoor heeft hij het Episch Centrum opgericht.

Binnenkort...

Net als het Episch Centrum is deze site in groei, dit stopt waarschijnlijk nooit

Contact opnemen

Naar contact