Hertenkamp en nieuwe vijver

Een samenwerkingsverband tussen het Episch Centrum en de gemeente Epe in het kader van de burgerparticipatie en in de doelstellingen van de gemeente een zwaarwegend argument. Tegen het eind van dit jaar zal het gezamenlijk bereikte resultaat in uitvoering worden gebracht.