Epische Podia

Voor alle culturele evenementen in Epe

Epische Podia is het platform voor alle culturele evenementen in Epe.

Het platform coördineert het aanbod, verzorgt de PR en communicatie, en levert producten en diensten aan organisaties die in Epe openbare culturele evenementen organiseren – de zogeheten programmapartners. Epische podia beschikt over eigen locaties en faciliteiten, en werkt onder meer samen met De Grote Kerk in Epe, die binnen de Epische Podia fungeert als concertzaal.

De coördinatie van Epische Podia bestaat uit het bij elkaar brengen van de verschillende programmapartners en het in de tijd uitzetten van een gevarieerd en evenwichtig programma, vergelijkbaar met de netcoöordinatoren voor de verschillende televisiezenders.

Doelgroepgerichtheid en evenwichtig in de tijd gespreid zijn daarbij de sleutelbegrippen. Epische Podia werkt daarvoor met een zomer- en een winterprogramma. Het zomerprogramma is vooral gericht op buitenactiviteiten zoals festivals en muzikale middagen en avonden. Het winterprogramma bestaat meer uit concerten en (muziek)theatervoorstellingen.

Epische Podia verzorgt de PR en communicatie voor de deelnemende programmapartners door middel van een gezamenlijke digitale presentatie (Website, Facebook en Instagram), persberichten, en (op termijn) een gezamenlijk ticketing-systeem.

Verder beschikt het Episch Centrum, de organisatie achter Epische Podia, inmiddels  over een aantal concertvleugels, waaronder een Yamaha C7, Steinway & Sons, Bechstein,  en Blütner en Förster. Deze collectie van hoogwaardige instrumenten is deels reeds gerenoveerd. Wij hebben inmiddels een jarenlange samenwerking met Jan van Nieukerken, een zeer bekwaam pianotechnicus en restaurateur.

Een belangrijke doelstelling van Epische Podia is – naast het bieden van een aantrekkelijk en professioneel cultureel aanbod voor alle Epenaren – het actief betrekken van jeugd en jongeren bij culturele activiteiten. De programmapartners worden door Epische Podia gestimuleerd om bij al hun activiteiten na te denken over hoe zij daarbij jongeren zowel passief als actief kunnen betrekken.