Epische Podia

Voor alle culturele evenementen in Epe

Epische Podia is het platform voor alle culturele evenementen in Epe.

Epische Podia is het platform voor alle culturele evenementen in Epe. Het platform coördineert het aanbod, verzorgt de PR en communicatie, en levert producten en diensten aan organisaties die in Epe openbare culturele evenementen organiseren – de zogeheten programmapartners.

Epische Podia is het resultaat van de samenwerking tussen PLEKC (Platform Epe Kunst & Cultuur) en Episch Centrum. PLEKC is een initiatief van 4 culturele stichtingen in Epe: Cultureel Platform Epe, Epop, Meere-Orgel en Kunsthuis KEK, met als doel het culturele aanbod in Epe te verbeteren door afstemming en samenwerking. Dit doel komt overeen met het samenwerkingsconcept achter Episch Centrum. De samenwerking heeft geleid tot het vormen van een zogeheten Stuurgroep Epische Podia (STEP), waarbij de stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de PLEKC-organisaties. De stuurgroep geeft sturing aan, en ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van Epische Podia:

  • het presenteren van een samenhangend programma-aanbod van culturele activiteiten
    (voorstellingen, concerten, festivals, exposities) door het jaar heen
  • gezamenlijke PR & Marketing
  • samenwerking door uitwisseling van kennis en vrijwilligers
  • gezamenlijke fondsenwerving.

De inhoud van de onder het merk ‘Epische Podia’ geprogrammeerde activiteiten komt geheel voor rekening van de deelnemende, zogeheten programmapartners. De coördinatie van Epische Podia bestaat uit het bij elkaar brengen van de partners en het in de tijd uitzetten van een gevarieerd en evenwichtig programma, vergelijkbaar met de netcoördinatoren voor de verschillende televisiezenders. Doelgroep gerichtheid en evenwichtig in de tijd gespreid zijn daarbij de sleutelbegrippen.

Epische Podia werkt daarvoor met een zomer- en een winterprogramma. Het zomerprogramma is vooral gericht op buitenactiviteiten zoals festivals en muzikale middagen en avonden. Het winterprogramma bestaat meer uit concerten en (muziek)theatervoorstellingen. Epische Podia verzorgt de PR en communicatie voor de deelnemende partners door middel van een gezamenlijke digitale presentatie (Website, Facebook en Instagram), persberichten, en (op termijn) een gezamenlijk ticketing-systeem.

Een belangrijke doelstelling van Epische Podia is – naast het bieden van een aantrekkelijk en professioneel cultureel aanbod voor alle Epenaren – het actief betrekken van jeugd en jongeren bij culturele activiteiten. De programmapartners worden door Epische Podia gestimuleerd om bij al hun activiteiten na te denken over hoe zij daarbij jongeren zowel passief als actief kunnen betrekken.