Het Begint Met Delen.

Het Episch Centrum is van iedereen, én voor iedereen! Om deze rol te kunnen vervullen hebben wij, naast alle mensen die hun talenten en het sociale gevoel met ons delen, ook geld nodig.

Met de steun van notaris Wassink in Epe is een fonds in oprichting dat de financiële basis biedt voor de ANBI-stichting Episch Centrum. Vanuit schenkingen, donateurschappen en sponsoring worden de activiteiten gefinancierd die het Episch Centrum ondersteund. Hieronder vallen maatschappelijk doelen als:

Schenkingen, donaties, sponsoring of nalatenschap worden bewaakt door accountants, die het gehele financiële terrein vastleggen. Het bestuur van het Episch Centrum waakt over dit terrein, ondersteund door de notaris en accountants.