De omgevingsvisie

WAT DOEN WE MET ONZE MOOIE OMGEVING?

“De gemeente Epe is een bijzonder mooie gemeente.” Dat zijn we volmondig eens met het gemeentebestuur. En we willen Epe mooi houden, en zelfs nog mooier laten worden.

Episch Centrum is aan de slag gegaan om te bedenken wat daarvoor nodig is. Samen met een kleine twintig inwoners van Epe die beschikken over deskundigheid op de relevante terreinen.  Daarmee willen we een koers uitzetten voor de ‘omgevingsvisie’ die in Epe -net als in alle andere Nederlandse gemeenten- moet worden uitgewerkt. 

Het resultaat van ons werk vindt u hieronder, samen met de brief waarmee het rapport aan de gemeente is aangeboden.

Voor het gemak heeft Ben van der Sman er een korte introductie en samenvatting van gemaakt in de onderstaande video.