De omgevingsvisie

WAT DOEN WE MET ONZE MOOIE OMGEVING?

“De gemeente Epe is een bijzonder mooie gemeente.” Dat zijn we volmondig eens met het gemeentebestuur. En we willen Epe mooi houden, en zelfs nog mooier laten worden.

Episch Centrum is aan de slag gegaan om te bedenken wat daarvoor nodig is. Samen met een kleine twintig inwoners van Epe die beschikken over deskundigheid op de relevante terreinen.  Daarmee willen we een koers uitzetten voor de ‘omgevingsvisie’ die in Epe -net als in alle andere Nederlandse gemeenten- moet worden uitgewerkt. 

Het resultaat van ons werk vindt u hieronder, samen met de brief waarmee het rapport aan de gemeente is aangeboden.

Voor het gemak heeft Ben van der Sman er een korte introductie en samenvatting van gemaakt in de onderstaande video.

Hertenkamp en nieuwe vijver

Een samenwerkingsverband tussen het Episch Centrum en de gemeente Epe in het kader van de burgerparticipatie en in de doelstellingen van de gemeente een zwaarwegend argument. Tegen het eind van dit jaar zal het gezamenlijk bereikte resultaat in uitvoering worden gebracht.

De Middenstip, het nieuwe gezicht van het Episch Centrum

Na een grondige voorbereiding wordt de renovatie van het pand ter hand genomen. De interne verbouwing aan de achterzijde, de zalen ten behoeve van stichtingen en verenigingen, is gereed. Er wordt al regelmatig gebruik gemaakt van de ruimtes.
De voorzijde, het oude restaurant, krijgt een stevige opknapbeurt, mede ten behoeve van de brandveiligheid. Wij hopen in de loop van het eerste kwartaal 2021 klaar te zijn met dit project, en dan de deuren te kunnen openen.

Episch Centrum – © Fotografie: Martin Hogeboom

Onze eigen Epische concertvleugel

De inmiddels befaamde Eper piano restaurateur en technicus Jan van Nieukerken is bijna klaar met de opbouw van onze Yamaha C7 concertvleugel. Hij zal klinken, zoals geen enkele Yamaha klinkt. De piano is herbouwd naar een ongekend niveau, zoals alleen Jan dat kan. Als we het weer kunnen oppakken, dan vindt de kennismaking met deze echte Van Nieukerken plaats in onze eigen concertzaal, de Grote Kerk in Epe.

 

 

Jongeren activiteiten

Er zijn al meerdere contacten geweest met jongeren om te werken aan een locatie waar zij in weekenden feesten en gezellige avonden kunnen organiseren. De jeugd van Epe staat hoog op onze agenda, omdat er voor hen weinig te beleven valt als het om sociale activiteiten gaat, waarbij wij vanzelfsprekend niet de sportactiviteiten bedoelen. Wij staan open voor ideeën van eenieder die voor jongeren, dus ook de jongste jeugd, activiteiten willen (helpen) organiseren.

Een half jaar geleden zijn wij gestart met het project Epische Podia, een initiatief om culturele instellingen te helpen hun doelen te bereiken door het bundelen van krachten. Er lopen de nodige gesprekken om te kijken of dit in een behoefte voorziet en vooral om uit te leggen dat het een gezamenlijk project is. Door samen te werken voorkomen we de kans op het plannen van evenementen op een zelfde tijdstip voor dezelfde doelgroep. Maar veel belangrijker is dat we de uitstraling naar buiten en het verwerven van fondsen om alles uitvoerbaar te maken aanzienlijk versterken. We hopen dat ook dit initiatief een bijdrage levert aan het verfraaien van onze culturele samenleving.
Lees verder op onze Epische Podia link.