Nieuwe website

Daar is hij dan. Onze nieuwe website, ontstaan in nauwe samenwerking met Hutspot Media, uit onze eigen gemeente Epe.
Zowel de website als onze social media kanalen, Instagram, Facebook en LinkedIn zullen regelmatig berichten over onze activiteiten.
Er gebeurt veel momenteel, mooie dingen die het Episch Centrum, midden in de samenleving, een rol laten spelen.

Ons doel – niet meer dan dat – is bijdragen aan de leefomgeving, cultuur, muziek en alles wat belangrijk is voor de inwoners van onze heerlijke gemeente. Onze insteek is om samen te werken met iedere organisatie die mooie maatschappelijke doelen nastreeft. Je behoudt jouw eigen identiteit en wij bieden diensten ter ondersteuning. Voor ego’s is geen plaats, wij zijn er – net als al die vrijwilligers – om de gemeente Epe een veilige omgeving en een levendige plek voor jong en oud te laten zijn.

Jong is wel een kernwoord!

Epe wordt steeds ouder en de wens van jongeren en jonge gezinnen om hier te blijven wonen is er. Wij zijn op vele vlakken bezig om te helpen dit mogelijk te maken.
Wij zoeken naar woonhuizen en bouwkavels, wij praten hierover met gemeente en instellingen, wij investeren in flexibele werkplekken voor jonge ondernemers, en denken na over tiny-houses en goedkope huurstudio’s.
Wij hebben natuurlijk veel voeding nodig van jullie, want het gaat om jullie. Waar liggen de behoeften, op welke termijn?

Is het een idee om een jongerenforum op te richten, zodat we samen kunnen werken naar de volgende stap? Ga met elkaar in gesprek en stuur een bericht naar joanne@epischcentrum.nl, dan zetten wij een eerste overleg in gang. Met z’n allen bereik je meer dan alleen, dan blijft het niet bij hopen..

Cultuur en muziek

We hadden ons veel voorgesteld van deze zomer met de Epische avonden, Jazz Comes To Town, de culturele agenda van het Cultureel Platform Epe, enzovoort! Maar niet getreurd, de wereld stond even stil, maar ons denkwerk niet. Er liggen prachtige plannen, en zo gauw als het weer kan gaat het dak er af! Het plan ligt er om in overleg met jongeren in de weekends gezellige avonden te organiseren in de zaal van de Middenstip, het nieuwe hoofdkwartier van het Episch Centrum. Uitgangspunt is dat jullie je eigen feestjes organiseren, Het Episch Centrum voorziet in de horeca, maar jullie regelen de rest, dus ook dat het ordelijk verloopt. Er hebben al een aantal gesprekken plaatsgevonden, dus heb je een goed plan, kom op, trek je stoute schoenen aan en laat zien dat je een evenement kunt organiseren voor je eigen doelgroep. Wij helpen waar nodig. Mooi plan toch? Je zou bijna in Epe blijven wonen.

Burgerparticipatie en omgevingsvisie

Er is veel animo om mee te denken en te handelen om Epe’s toekomst vorm te geven. Dat hebben wij wel gemerkt in ons project om de Hertenkamp en de Nieuwe Vijver aan de Dellenweg te behoeden voor commerciële uitbaters. Het is uitgebreid in de pers geweest en wij staan aan de vooravond aan een mooie deal met de Gemeente Epe over het behoud van dit mooie paradijsje.

Na een jaar intensief samenwerken van een team van betrokken en kundige Epenaren, ondersteund door de goedkeuring van de raad en de door de gemeente geformeerde klankbordgroep, ligt er een duurzaam plan waar iedereen zijn voordeel mee doet. Het blijft wat het is, wel een beetje fraaier, veiliger en leefbaarder voor de dieren en het is een werkplek – naast de professionele onderhoudsploeg – voor mensen met een beperking die in alle rust hun rol in de samenleving willen kunnen vervullen. De Hertenkamp biedt hierin een bijdrage.

Omgevingsvisie

Er wordt landelijk gewerkt aan het plan Omgevingsvisie. Iedere gemeente heeft de taak om in kaart te brengen hoe de toekomst er uit zou moeten zien ten aanzien van leefbaarheid, natuur, veiligheid, behoud van erfgoed enz. In het Episch Centrum is het initiatief genomen om dit thema verder uit te diepen en in gesprek te gaan met de gemeente over dit cruciale onderwerp dat alle inwoners van de gemeente Epe aangaat.

Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met dit project en wij nodigen daarom een deze organisaties uit kennis en krachten te bundelen om samen met de gemeente deze prachtige klus te klaren. Als jullie je alvast kenbaar wilt maken, stuur dan een mail naar joanne@epischcentrum.nl, wij gaan dan de volgende stap van overleg en inventarisatie voorbereiden.
Het zou mooi zijn als al onze handtekeningen staan onder het plan waar de volgende generaties trots van kunnen genieten!