Hertenkamp en nieuwe vijver

Een samenwerkingsverband tussen het Episch Centrum en de gemeente Epe in het kader van de burgerparticipatie en in de doelstellingen van de gemeente een zwaarwegend argument. Tegen het eind van dit jaar zal het gezamenlijk bereikte resultaat in uitvoering worden gebracht.

De Middenstip, het nieuwe gezicht van het Episch Centrum

Na een grondige voorbereiding wordt de renovatie van het pand ter hand genomen. De interne verbouwing aan de achterzijde, de zalen ten behoeve van stichtingen en verenigingen, is gereed. Er wordt al regelmatig gebruik gemaakt van de ruimtes.
De voorzijde, het oude restaurant, krijgt een stevige opknapbeurt, mede ten behoeve van de brandveiligheid. Wij hopen in de loop van het eerste kwartaal 2021 klaar te zijn met dit project, en dan de deuren te kunnen openen.

Episch Centrum – © Fotografie: Martin Hogeboom

Onze eigen Epische concertvleugel

De inmiddels befaamde Eper piano restaurateur en technicus Jan van Nieukerken is bijna klaar met de opbouw van onze Yamaha C7 concertvleugel. Hij zal klinken, zoals geen enkele Yamaha klinkt. De piano is herbouwd naar een ongekend niveau, zoals alleen Jan dat kan. Als we het weer kunnen oppakken, dan vindt de kennismaking met deze echte Van Nieukerken plaats in onze eigen concertzaal, de Grote Kerk in Epe.

 

 

Jongeren activiteiten

Er zijn al meerdere contacten geweest met jongeren om te werken aan een locatie waar zij in weekenden feesten en gezellige avonden kunnen organiseren. De jeugd van Epe staat hoog op onze agenda, omdat er voor hen weinig te beleven valt als het om sociale activiteiten gaat, waarbij wij vanzelfsprekend niet de sportactiviteiten bedoelen. Wij staan open voor ideeën van eenieder die voor jongeren, dus ook de jongste jeugd, activiteiten willen (helpen) organiseren.

Een half jaar geleden zijn wij gestart met het project Epische Podia, een initiatief om culturele instellingen te helpen hun doelen te bereiken door het bundelen van krachten. Er lopen de nodige gesprekken om te kijken of dit in een behoefte voorziet en vooral om uit te leggen dat het een gezamenlijk project is. Door samen te werken voorkomen we de kans op het plannen van evenementen op een zelfde tijdstip voor dezelfde doelgroep. Maar veel belangrijker is dat we de uitstraling naar buiten en het verwerven van fondsen om alles uitvoerbaar te maken aanzienlijk versterken. We hopen dat ook dit initiatief een bijdrage levert aan het verfraaien van onze culturele samenleving.
Lees verder op onze Epische Podia link.

Nieuwe website

Daar is hij dan. Onze nieuwe website, ontstaan in nauwe samenwerking met Hutspot Media, uit onze eigen gemeente Epe.
Zowel de website als onze social media kanalen, Instagram, Facebook en LinkedIn zullen regelmatig berichten over onze activiteiten.
Er gebeurt veel momenteel, mooie dingen die het Episch Centrum, midden in de samenleving, een rol laten spelen.

Ons doel – niet meer dan dat – is bijdragen aan de leefomgeving, cultuur, muziek en alles wat belangrijk is voor de inwoners van onze heerlijke gemeente. Onze insteek is om samen te werken met iedere organisatie die mooie maatschappelijke doelen nastreeft. Je behoudt jouw eigen identiteit en wij bieden diensten ter ondersteuning. Voor ego’s is geen plaats, wij zijn er – net als al die vrijwilligers – om de gemeente Epe een veilige omgeving en een levendige plek voor jong en oud te laten zijn.

Jong is wel een kernwoord!

Epe wordt steeds ouder en de wens van jongeren en jonge gezinnen om hier te blijven wonen is er. Wij zijn op vele vlakken bezig om te helpen dit mogelijk te maken.
Wij zoeken naar woonhuizen en bouwkavels, wij praten hierover met gemeente en instellingen, wij investeren in flexibele werkplekken voor jonge ondernemers, en denken na over tiny-houses en goedkope huurstudio’s.
Wij hebben natuurlijk veel voeding nodig van jullie, want het gaat om jullie. Waar liggen de behoeften, op welke termijn?

Is het een idee om een jongerenforum op te richten, zodat we samen kunnen werken naar de volgende stap? Ga met elkaar in gesprek en stuur een bericht naar joanne@epischcentrum.nl, dan zetten wij een eerste overleg in gang. Met z’n allen bereik je meer dan alleen, dan blijft het niet bij hopen..

Cultuur en muziek

We hadden ons veel voorgesteld van deze zomer met de Epische avonden, Jazz Comes To Town, de culturele agenda van het Cultureel Platform Epe, enzovoort! Maar niet getreurd, de wereld stond even stil, maar ons denkwerk niet. Er liggen prachtige plannen, en zo gauw als het weer kan gaat het dak er af! Het plan ligt er om in overleg met jongeren in de weekends gezellige avonden te organiseren in de zaal van de Middenstip, het nieuwe hoofdkwartier van het Episch Centrum. Uitgangspunt is dat jullie je eigen feestjes organiseren, Het Episch Centrum voorziet in de horeca, maar jullie regelen de rest, dus ook dat het ordelijk verloopt. Er hebben al een aantal gesprekken plaatsgevonden, dus heb je een goed plan, kom op, trek je stoute schoenen aan en laat zien dat je een evenement kunt organiseren voor je eigen doelgroep. Wij helpen waar nodig. Mooi plan toch? Je zou bijna in Epe blijven wonen.

Burgerparticipatie en omgevingsvisie

Er is veel animo om mee te denken en te handelen om Epe’s toekomst vorm te geven. Dat hebben wij wel gemerkt in ons project om de Hertenkamp en de Nieuwe Vijver aan de Dellenweg te behoeden voor commerciële uitbaters. Het is uitgebreid in de pers geweest en wij staan aan de vooravond aan een mooie deal met de Gemeente Epe over het behoud van dit mooie paradijsje.

Na een jaar intensief samenwerken van een team van betrokken en kundige Epenaren, ondersteund door de goedkeuring van de raad en de door de gemeente geformeerde klankbordgroep, ligt er een duurzaam plan waar iedereen zijn voordeel mee doet. Het blijft wat het is, wel een beetje fraaier, veiliger en leefbaarder voor de dieren en het is een werkplek – naast de professionele onderhoudsploeg – voor mensen met een beperking die in alle rust hun rol in de samenleving willen kunnen vervullen. De Hertenkamp biedt hierin een bijdrage.

Omgevingsvisie

Er wordt landelijk gewerkt aan het plan Omgevingsvisie. Iedere gemeente heeft de taak om in kaart te brengen hoe de toekomst er uit zou moeten zien ten aanzien van leefbaarheid, natuur, veiligheid, behoud van erfgoed enz. In het Episch Centrum is het initiatief genomen om dit thema verder uit te diepen en in gesprek te gaan met de gemeente over dit cruciale onderwerp dat alle inwoners van de gemeente Epe aangaat.

Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met dit project en wij nodigen daarom een deze organisaties uit kennis en krachten te bundelen om samen met de gemeente deze prachtige klus te klaren. Als jullie je alvast kenbaar wilt maken, stuur dan een mail naar joanne@epischcentrum.nl, wij gaan dan de volgende stap van overleg en inventarisatie voorbereiden.
Het zou mooi zijn als al onze handtekeningen staan onder het plan waar de volgende generaties trots van kunnen genieten!

 

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!